Strona Główna Strona Główna
Strona Główna


WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W JAŚLE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle administruje obszarem o powierzchni około 2300 km2 położonym w płd. - zach. części województwa podkarpackiego. W skład terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień wchodzą:

 • 3 - Urzędy Miast,
 • 5 - Urzędów Miast i Gmin
 • 18 - Urzędów Gmin.

własność WKU w Jaśle

własność WKU w Jaśle

ADRES:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle
ul. Kościuszki 24
38 – 200 Jasło
Podkarpacie, Polska
e-mail: wkujaslo@wp.mil.pl

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7.30 - 18.00
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30


W dniach 20-22.09.2014 r. na terenie obiektów szkoleniowych 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, odbędą się IV Mistrzostwa Sportowo-Obronne żołnierzy NSR. Zawody organizowane są przez Stowarzyszenie Byłych żołnierzy 62 KS. Wskazanym jest aby nabór ochotników odbywał się z żołnierzy NSR, którzy w tym czasie będą powołani na ćwiczenia wojskowe do jednostek wojskowych ( wymóg regulaminu zawodów). Żołnierze, którzy zajmą czołowe miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz możliwość przyjęcia do służby zawodowej w 23 Pułku Artylerii z chwilą pozyskania stanowisk służbowych. Szczegółowe informacje zostały zawarte na stronie internetowej:

Więcej


WAŻNE !!!

W związku z planowanym od dnia 1 stycznia 2014 r wejściem w życie odpowiednich przepisów nowelizacyjnych dotyczących mianowania żołnierzy rezerwy i osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle prosi o kontakt osoby zamieszkałe w powiecie jasielskim, krośnieńskim, strzyżowskim oraz miasto Krosno, które posiadają niżej wymienione stopnie wojskowe, celem weryfikacji danych:

 • starszego plutonowego(starszego bosmanmata)
 • starszego plutonowego podchorążego(starszego bosmanmata podchorążego)
 • sierżanta sztabowego(bosmana sztabowego)
 • sierżanta sztabowego podchorążego(bosmana sztabowego podchorążego)
 • starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego)
 • starszego sierżanta sztabowego podchorążego(starszego bosmana sztabowego podchorążego)
 • młodszego chorążego sztabowego(młodszego chorążego sztabowego marynarki)
 • chorążego sztabowego(chorążego sztabowego marynarki)

Prosimy o niezwłoczny kontakt (osobisty, telefoniczny lub pisemny) z Wojskową Komendą Uzupełnień w Jaśle.
Osoby do kontaktu: kpt. Bogusław ANTAS (17 7156713), Pani Irena WARCHOŁ (17 7156717).


OBOWIĄZEK ŻOŁNIERZA REZERWY

Art. 53. Ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony RP Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania wojskowym komendantom uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle podlega bezpośrednio Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Rzeszowie.
Strona internetowa WSzW

własność 

MON

Obie instytucje wchodzą w skład jednostek podległych Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych.
Strona internetowa IWspSZ

własność MON

ePUAP

Informujemy, iż udostępnione zostały nowe usługi na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. >>Więcej...<<Zachęcamy do obejrzenia najnowszego spotu promującego Narodowe Siły Rezerwowe

własność MON